• Výroková (matematická) logika je vyjadřovací prostředek matematiky, s nímž se můžeme setkat v různé terminologii a ve všemožných matematických i nematematických schematech. Pomůže nám zvládnout i testy Scio a TSP.
 • 7 základních dovedností (kompetencí) nutných pro přežití našich studentů ve společnosti 21. století:
  1. kritické myšlení a schopnost řešit problémy;
  2. spolupráce v rámci sítě a její cílevědomé využití k vlastnímu poznávání;
  3. svižnost a adaptabilita;
  4. iniciativa a podnikavost;
  5. efektivní mluvená i psaná komunikace;
  6. schopnost nalézat a analyzovat informace;
  7. zvídavost a představivost.

 • Měl by učit především práci s informacemi; absolvent by měl umět zhodnotit daný text z hlediska racionality, typů argumentace a věrohodnosti.