• V tomto kurzu se účastníci v programu Adobe Photoshop naučí základní úpravy fotografií, běžné retuše, vytváření jednoduchých výběrů, používání vrstev, aplikaci filtrů, editaci textu. Účastník bude po absolvování schopen vytvářet jednoduché koláže a fotomontáže.

 • Kurz je zaměřen především na praktické použití programu Corel Draw, na složitější pracovní postupy s využitím vzájemné kombinace jednotlivých funkcí programu. Kurz je sestaven z konkrétních příkladů na kterých budou jednotlivá témata procvičována
 • Kurz Informatika pro 4. ročník gymnázia vás povede školním rokem v předmětu IVT. Máte zde k dispozici studijní materiál, prezentace z výuky i materiály k procvičení učiva. Pro zájemce o další studium informatiky budu přidávat také fakultativní studijní materiál, který vám pomůže rozšířit vaše znalosti.
 • Petra Šedinová, Martina NEDOMOVÁ, Ústřední knihovna PdF MU

  Cílem kurzu je přispět ke zlepšení informační gramotnosti, podpořit samostatnou práci s informacemi, zejm. praktické zjišťování, vyhledávání, zpracování informačních zdrojů ke studiu, výuce a výzkumu.


 • Naučíte se, jak připravit tiskoviny, plakáty, knihy. Budete ovládat základní principy vizuální komunikace a grafického designu. Naučíte se, jakým způsobem správně převést fotografický materiál a kresby do digitální podoby. Budete pracovat s profesionálními grafickými programy Photoshop, Corell a InDesign. Získané vědomosti a dovednosti vám dají řemeslný základ pro tvorbu počítačové grafiky, webdesign a zpracování digitální fotografie. Talent, kreativita a píle je na vás.

 • Studenti budou pracovat s profesionálním objektovým programovacím jazykem C# a jeho vývojovým prostředí Baltie 4 .NET.
 • Studenti budou pracovat s profesionálním objektovým programovacím jazykem C# a jeho vývojovým prostředí Baltie 4 .NET.
 • Konzolové programování v programovacím jazyce C#- slouží hlavně k seznámení s programováním, vysvětlení a pochopení jazyka a k tvorbě jednoduchých programů.
 • Opustíme svět konzolových aplikací a vrhneme se do programování aplikací pro operační systém Windows prostřednictvím Windows Forms.
  Začneme tvorbou takové aplikace, podíváme se na zpracování událostí, ovládací prvky, jak se vytváří menu, dialogová okna, jak využívat knihovnu GDI+ ke kreslení grafických objektů na formulář, zkusíme vytvářet animace pomocí časovačů. Aby takové aplikace byly úplné, nezapomeneme ani na panely nástrojů a stavový řádek.