Sub-categories
4. ročník, oktáva
3. ročník, septima
2. ročník, sexta
1. ročník, kvinta
0. ročník
Kvarta
Tercie
Prima